Gremošanas slimību centrs
+371 66901212 (LMT, Tele2, Bite)
+371 67898000 (Lattelecom)

Cienījamie pacienti!
Piesakoties uz  pierakstu GASTRO centrā pa telefonu vai internetā, lūdzam sagatavot nepieciešamo informāciju – pacienta vārds, uzvārds, personas kods (ar pacienta piekrišanu), uz kādu izmeklējumu vai konsultāciju vēlaties pierakstīties ar ārsta nosūtījumu vai ieteikumu, telefona numurs.

Pieteikties internetā ->

Atteikties no izmeklējuma vai konsultācijas šeit  ->    (atteikt@gastrocentrs.lv)


 

GASTRO pacientiem būs iespēja izmantot starptautiski novērtētu nākotnes medicīnas tehnoloģiju

Atzītais zinātniskais žurnāls “ACS Sensors”, ko izdot starptautiski pazīstamā un zinātniskajās aprindās ļoti novērtētā Amerikas Ķīmijas biedrība, savā sensoru tehnoloģijām veltītajā speciālizdevumā publicējusi 30 sensoru tehnoloģijas, kas būs sevišķi nozīmīgas medicīnas un ķīmijas nozares turpmākajā attīstībā. Izvēli par labu šīm tehnoloģijām žurnāla redkolēģija izdarījusi pēc tehnoloģiju oriģinalitātes un nākotnes potenciāla.
Viena no šīm tehnoloģijām – sprektroskopijas un metāla oksīdu sensoru nolasījumu kombinēšana – aprakstīta arī žurnāla “ACS Sensors” ievadrakstā. Rakstu sagatavojuši zinātnieki no Borisa Mizaikofa (Boris Mizaikoff) no Ulmes, Vācijā, vadītās grupas. Galvenie akcenti šajā tehnoloģijā likti uz sensoru jutību, specifiskajām īpašībām un rezultātu ticamību. Tehnoloģija izstrādāta projekta “Horizon 2020” programmas VOGAS ietvaros. Tā klīniskās aktivitātes starptautiskā mērogā koordinē Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts. VOGAS projektā kā viena no klīniskajām bāzēm ir arī Gremošanas slimību centrs GASTRO.
Plānots, ka jaunās sensoru tehnoloģijas pirmos izgatavotos prototipus pēc to sākotnējā tehniskā novērtējuma saņems Rīgā, sākot pirmos klīniskos izvērtējumus un atkārtojamības analīzi. Izmeklējumi tiks veikti Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta telpās Latvijas Onkoloģijas centrā, ļaujot iesaistīties gan RAKUS Ķirurģiskās onkoloģijas klīnikas, gan Gremošanas slimību centra GASTRO pacientiem. Nav gan sagaidāms, ka ārstēšana tūlītēji mainīsies, vadoties pēc sensoru nolasījumiem, taču pētījumā iesaistītiem pacientiem garantēta ļoti detalizēta kuņģa izmeklējumu veikšana.
Atgādinām, ka gremošanas slimību centrs GASTRO, kas 2021. gadā atzīmēs savu 20 gadu jubileju, ir viens no vadošajiem medicīnas centriem Baltijā ne tikai tiešajā gremošanas slimību diagnostikas un ārstēšanas jomā, bet arī medicīnas zinātnes un tehnoloģiju izstrādē un klīniskajos pētījumos.


« Atpakaļ