Gremošanas slimību centrs
+371 66901212

Šā gada 25. – 28. maijā Gremošanas slimību centra GASTRO ārsti - profesors Mārcis Leja un med. doktors, gastroenterologs Ivars Tolmanis vadīja starptautisku vēža skrīniga darba grupu

Eiropas Savienības Vienotās rīcības projekta vispusīgai vēža apkarošanai CANCON ietvaros 2015. gada maija beigās Rīgā, Latvijas Universitātes telpās notika starptautiskas vēža skrīninga darba grupas tikšanās, kurā piedalījās gan vietējie eksperti, gan Eiropas vadošie gastroenterologi. 25-26. maijs tika veltīts ar kolorektālā vēža skrīningu saistītiem jautājumiem, savukārt 27-28. maijā tika diskutēts par kuņģa vēža kā jauna skrīninga veida ieviešanas iespējām. Nedēļas noslēgumā 28. maijā kopā ar Starptautiskās vēža pētniecības aģentūras (IARC) pārstāvjiem un citiem pieaicinātajiem ekspertiem notika tikšanās, kas veltīta ar Latvijā realizētā projekta kuņģa vēža mirstības mazināšanai GISTAR saistītiem jautājumiem.
Gremošanas slimību centra GASTRO ārsts – gastroenterologs profesors Mārcis Leja – teica uzrunu pasākuma dalībniekiem un vadīja skrīninga sanāksmju darbu. Savā pieredzē dalījās arī ārsts gastroenterologs Ivars Tolmanis citi GASTRO ārsti. Piesaistot pasaules mēroga ekspertus un nozares speciālistus,  diskutēja par galvenajiem izaicinājumiem un nepieciešamajām reformām, lai ieviestu visaptverošu un kvalitatīvu kolorektālā vēža skrīninga programmu. Aplūkojamo jautājumu klāstā, tika runāts arī par kolorektālā vēža skrīninga īstenošanas ekonomiskiem aspektiem, šobrīd pieejamajiem un vēl piesaistāmajiem resursiem, kā arī par skrīninga kvalitātes jautājumiem. Savukārt kuņģa vēža skrīninga sanāksmes ietvaros galvenais uzsvars likts uz jauna vēža skrīninga veida ieviešanas lēmumu pieņemšanas modeļa radīšanu.