Gremošanas slimību centrs
+371 66901212

Kas ir Bostonas skala un
kad pacientam jāveic atkārtota kolonoskopija nepilnīga pārskata dēļ?


Kolonoskopija ir visprecīzākā metode resnās zarnas izmeklēšanai. Kolonoskopijas izmeklējuma kvalitātes nodrošināšanai ir vairāki nosacījumi – tādi, kā labs tehniskais aprīkojums un kolonoskopijas veicēja speciālista iemaņas, pieredze un optimāla izmeklēšanas tehnika, bet viens no pamatnosacījumiem kvalitatīvas kolonoskopijas veikšanai ir adekvāta resnās zarnas tīrība pirms procedūras uzsākšanas.

Resnās zarnas tīrību jeb zarnu sagatavošanās pakāpi var izvērtēt pēc vairākām skalām.
Precīzākā no tām ir Bostonas zarnu tīrības novērtējuma skala, kur zarnu tīrība atsevišķi tiek novērtēta ar punktiem (0-3) trīs zarnu segmentos:

- L – labā puse: aklās zarnas kupols un augšupejošā zarna;
- T – šķērszarna (T – transversum);
- K – kreisā puse: lejupejošā, sigmveida un taisnā zarna.

Bostonas zarnu tīrības novērtējuma skala (pēc punktiem) nozīmē:

- 0 – pilnībā nesagatavota resnā zarna ar nesašķidrinātu resnās zarnas saturu;
- 1 – redzama daļa no resnās zarnas gļotādas, bet vietām pilnīgi nepārskatāma resnās zarnas gļotāda;
- 2 – neliels daudzums atlieku šķidruma vai resnās zarnas satura, bet resnās zarnas gļotāda pārskatāma;
- 3 – pilnībā pārskatāma resnās zarnas gļotāda bez atlieku šķidruma vai resnās zarnas satura.

Kopējais Bostonas zarnu tīrības novērtējums tiek rēķināts, summējot punktu skaitu visos trīs resnās zarnas segmentos (9 – atbilst ideāli sagatavotai resnās zarnas gļotādai, 0 – pilnībā nesagatavotai resnās zarnas gļotādai).

Kolonoskopijas slēdzienā ārsts ar burtu un ciparu apzīmējumiem norāda resnās zarnas tīrības pakāpi dažādos tās segmentos. Piemēram, apzīmējumi:

- L=3; T=3; K=3 – nozīmē ideāli sagatavotu zarnu un pārskatu;
- L=1; T=3; K=3 – nozīmē nepilnīgu pārskatu labajā resnās zarnas pusē;
- L=1; T=1; K=1 nozīmē nepilnīgu visā resnās zarnā, un izmeklējums ir jāatkārto pēc atkārtotas, pilnvērtīgākas zarnu sagatavošanas.

Netīra zarna, nepilnīgs pārskats

Labi sagatavota zarna